Meningeale prikkeling betekenis

Phlebotomy definition of Phlebotomy by merriam-Webster

aanpassen medicatie - door houdings-verandering of bewegen bd-verhoging tewerkstelligen: staan met gekruiste benen, hoofd vooroverbuigen, hurken of knielen; - klachten verminderen door afwisselend op tenen en plat op voet te staan en ter plaatse te trappelen Vasovagale klachten Situatie-gebonden: emotie of lang staan. Niet te corrigeren visusstoornis. Orthopedische afwijking die het lopen belemmert. Cervicaal syndroom - duizeligheid soms in aanvallen, soms chronisch (nevensymptoom) - bewegingsbeperking cervicale wervelkolom - nekpijn, uitstralend naar het achterhoofd, oren, schouders en bovenarmen - occipitale hoofdpijn, visusstoornissen, gehoorstoornissen - nekonderzoek brughoek-tumor zeldzaam langzaam progressief gehoorsverlies en later duizeligheid, vooral instabiliteit zeldzaam verwijzen Verschil tussen. Centraal Perifeer Vorm Vertikaal Horizontaal of rotatoir duur Blijft duren dooft uit Relatie duizelig nystagmus - bij fixatie nystagmus blijft Nystagmus verdwijnt Uitlokbaar Lumbaal punctie bij tekens van meningitis: akute meningitis Chronische meningitis Lumbaal vocht viraal bacterieel bacterieel, tbc, borrelia, schimmels, Protozoa uitzicht Helder Purulent. Met gangstoornissen: -. Voetheffersparese - sensibele stoornissen: polyneuropathie (diabetes? achterste streng pathologie - geen atrofie.

Aandoening Pathofysiologie/ voorkomen Kenmerken/Symptomen diagnose behandeling Draaiduizeligheid bppv 'gruis' in endolymfe in de halfcirkelvormige kanalen - afwezigheid van vestibulaire pathologie - aanvallen, duurt minder dan een halve tot een hele minuut - houdingsgebonden - misselijkheid vaak, braken zelden - rotatoire nystagmus - proef van dix-hallpike. Bij tegelijkertijd voorschrijven van antivertiginosa en gewenningsoefeningen, vertraagt de effecten van deze oefeningen. Neuritis vestibularis - acute, geïsoleerde eenzijdige vestibulaire uitval - er zou relatie zijn met infectie - voorkomen: 20-60 jaar, iets vaker in najaar en winter - constant aanwezige, acute, heftige draaiduizeligheid - vermindert in loop van dagen tot weken - misselijkheid, braken - cochleaire verschijnselen. rinne, weber, - neurologisch onderzoek - orl onderzoek - acute draaiduizeligheid: Valium im primperan/Litican. s ymptoomvrije intervallen: onderhoudsbehandeling Betaserc. p ersisterende tinnitus: Stugeron forte 3x75mg, tijdelijk (doet suizen niet altijd verdwijnen) - verdwijnt na aantal jaren in ernst en frequentie en verdwijnt langzaam - perceptieve gehoorvermindering voor lage tonen aanvankelijk reversiebel; na meerdere aanvallen kan dit blijvend zijn en progressief. Bloeding of infarct of tia in gebied jicht van. Basilaris - (kortdurende) unilaterale ischemie - duizelig steeds nevensymptoom - hoofdpijn, wazig zien, verminderd bewustzijn - dysartrie, hemiparesen, ataxie - vegetatieve symptomen - neurologisch onderzoek verwijzen Licht gevoel in het hoofd, het gevoel bijna flauw te vallen Psychische aandoeningen: angst en hyper-ventilatie - door angst. Ondervulling (diarree, zoutverlies). Autonome stoornissen: extra symptomen zoals diarree, obstipatie, zweten. licht gevoel in hoofd - zwart voor ogen - seconden tot minuten - als de daling systolisch 20mmHg of diastolisch 10mmHg, binnen 3 minuten na opstaan - deze daling blijft tegen minimaal 1 minuut aanwezig.

Oren All over piercings

De meest voorkomende periode is 7-14 dagen. De incubatietijd is zeer wisselend en afhankelijk van het virus. Vroege complicaties bewerken Charlotte Cleverley-bisman kreeg als klein kind ernstige meningokokkenmeningitis; in haar geval ontwikkelden de petechiën zich tot gangreen en moesten alle menstruatiepijn ledematen worden geamputeerd. Zij overleefde de ziekte en haar foto werd gebruikt voor een poster in een vaccinatiecampagne tegen nekkramp in nieuw-zeeland. In een vroeg stadium van de ziekte kunnen meer problemen optreden. Deze kunnen specifieke behandelingen vereisen en soms duiden op ernstige ziekte of slechtere prognose. De infectie kan leiden tot bloedvergiftiging (sepsis waarin de infectie een reactie in het gehele lichaam teweegbrengt, versnelde hartslag, hoge of abnormaal lage temperatuur en versnelde ademhaling.

Rosacea on Face: Symptoms, causes, Treatments - webMD

enkele uren tot enkele dagen op voorhand: prodromale fase : hyper- of hypoactiviteit, depressieve gevoelens of hypomane stemming, trek in bepaalde voedingsmiddelen of geeuwen. uitlokkers : menstruatie, visuele prikkels (lichtflitsen weersveranderingen, vasten, slaapgebrek, smaakversterker glutaminezuur (chinees eten, kant-en-klaar maaltijden wijn (sulfiet nitraten, aspartaam (zoetstof cola light) - vrouwen 3:1 mannen - "Spanningshoofdpijn tijdens schoonmaken de examens, migraine op de proclamatie treedt op tijdens periodes van rust voorlichting : 'aanleg'. Rectaal) stap 3: indien nog onvoldoende effect Triptaan ( Zomig, naramig, Almogran, Imitrex ) - indien onvoldoende effect na 2-3 pogingen: nog 2 andere triptanen tenminste 2-3 aanvallen proberen - bijwerkingen: nausea, braken, duizeligheid, rsp - ci: coronair vaatlijden! interacties: serotonerge medicatie (ssri, tca, mao-remmers, sint-janskruid) - (ergotamine wordt niet meer aangeraden) Preventieve therapie: - bij meer dan 2 aanvallen per maand : cave indien pt reeds veel analgetica neemt: is het geen middelengeïnduceerde hoofdpijn? R/Stop analgetica en beoordeel na 2-3 maanden - gedurende minimaal 6 maanden - bèta-blokker: 100mg metoprolol ( Seloken, selozok ) of propanolol 80mg ( Inderal ) 1-2x/d - ci: hypotensie, bradycardie, depressie - hormonale factor: door snel dalen van oestrogeenspiegel: R/ lage 20gamma pillen, estriol. 15 dagen per maand, terwijl toch analgetica - veroorzakers: paracetamol, nsaid, triptanen, ergotamine, meer dan 5 coffeïnehoudende producten per dag - stoppen van middelen en kijken of hoofdpijn verdwijnt voorlichting : vicieuze cirkel door averechts effect van middelen of coffeïne. Niet-medicamenteus: Advies: in 1 keer stoppen met de medicatie: cave drie weken onttrekkingsverschijnselen met hevigere hoofdpijn Cluster-hoofdpijn - aanvalsgewijs hevige bonzende pijn - eenzijdig rondom oog of temporaal minuten - nooit met misselijkheid of braken - clusters van weken tot maanden, met 1 tot. vaak bewegingsdrang - tijdens clusters: uitlokkers : alcohol, histamine, nitraten, lange vliegreizen of verblijf op grote hoogte niet-medicamenteus: alleen tijdens clusterperiode uitlokkende factoren vermijden medicamenteus: Aanvalsbehandeling: In overleg met neuroloog: - 100 O2 7-10 liter ged 15 minuten - 6mg sumatriptan sc - 20mg. Antidepressiva) duizeligheid (nhg standaard 'duizeligheid' en cursus huisartsgeneeskunde) Werkplan duizeligheid in huisartsenpraktijk: klik op figuur.

Deze huiduitslag is doorgaans niet-verblekend: de roodheid verdwijnt niet wanneer erop wordt gedrukt. Hoewel deze uitslag niet hoeft op te treden bij meningokokkenmeningitis, is dit symptoom betrekkelijk specifiek voor de ziekte. Soms komt het echter ook voor bij meningitis die wordt veroorzaakt door andere bacteriën. 1 Andere aanwijzingen voor de oorzaak van meningitis kunnen ziektesymptomen op de huid van de hand, voet en mond en genitale herpes zijn, die beide worden geassocieerd met verschillende vormen van virale meningitis. 11 Klinisch beeld van virale meningitis bewerken Griepaal beeld (koorts, hoofd- en spierpijn, licht tot matige nekstijfheid, licht meningisme) Convulsies en/of bewustzijnsstoornissen (indien meningo-encefalitis) Andere tekens van de virale infectie: bijvoorbeeld bof, gastro-enteritis of herpesletsels Evt. Stuipen (verstoren van inwendig milieu van cellen in hersenen) evenwichtsverlies, lichtschuw, lichte tot matige ademhalingsproblemen, evt. Psychische erectiestoornissen, lichte constipatie de incubatietijd varieert van 2 tot 30 à 40 dagen.

Corpus: tickets met 5 korting

Knobbeltje in de oksel: vragen bij okselbultje of verdikking mens

6 Andere verschijnselen van meningisme zijn stoppen onder meer de aanwezigheid van een duidelijk teken van Kernig of het teken van Brudzinski. Het teken van Kernig wordt vastgesteld bij een patiënt in rugligging door de heup en knie in een hoek van 90 graden te buigen. Bij iemand met een positief teken van Kernig wordt passieve strekking van de knie beperkt door pijn. Bij een positief teken van Brudzinski veroorzaakt een buiging van de nek een onwillekeurige buiging van de knie en de heup. Hoewel het teken van Kernig en het teken van Brudzinski bij de screening op meningitis algemeen worden gebruikt, is de gevoeligheid van deze tests voor dit doel beperkt. 6 10 ze bieden echter een heel goede specificiteit voor meningitis: deze verschijnselen doen zich zelden voor bij andere ziekten.

6 Een andere test, gracilis de "hoofddraaitest helpt bij het vaststellen of iemand met koorts en hoofdpijn meningitis heeft. De patiënt wordt gevraagd snel zijn hoofd horizontaal te draaien. Als de hoofdpijn daardoor niet erger wordt, is meningitis onwaarschijnlijk. 6 Meningitis die wordt veroorzaakt door de bacterie neisseria meningitidis (de zogeheten 'meningokokkenmeningitis valt te onderscheiden van meningitis met andere oorzaken door zich snel uitbreidende petechiën, die kunnen voorafgaan aan andere symptomen. 8 deze huiduitslag bestaat uit talrijke onregelmatige paarse of rode puntjes petechiae op de romp, onderste ledematen, slijmvliezen, bindvliezen en (soms) de handpalmen of voetzolen.

Ook mensen met een cochleair implantaat hebben een hoger risico op hersenvliesontsteking. Bij volwassenen is het meest voorkomende symptoom van meningitis hevige hoofdpijn, die zich voordoet in bijna 90 van gevallen van bacteriële meningitis, gevolgd door nekstijfheid (onvermogen om de nek passief naar voren te buigen door verhoogde spierspanning en spierstijfheid in de nek). 5 de klassieke combinatie van drie diagnostische aanwijzingen omvat nekstijfheid, plotseling optredende hoge koorts en gedragsveranderingen; bij bacteriële meningitis is echter maar in 44-46 van de gevallen sprake van alle drie kenmerken. 5 6 Als geen van de drie symptomen zich voordoet, is meningitis uiterst onwaarschijnlijk. 6 Andere verschijnselen die vaak worden geassocieerd met meningitis zijn onder meer fotofobie (overgevoeligheid voor helder licht) en fonofobie (overgevoeligheid voor harde geluiden). Bij kinderen zijn de eerste symptomen, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek, 7 meestal die van bloedvergiftiging : hoge koorts, maar koude handen en voeten, pijn in de benen (hinder bij staan en lopen) en een ongewone bleekheid van de huid.


Kleine kinderen vertonen de bovenstaande symptomen vaak niet, en zijn soms alleen prikkelbaar en zien er ziek uit. 1 Bij baby 's kan een meningitis nog verraderlijker verlopen: niet meer willen drinken, lusteloos, kreunen, bleek, pijn bij verluieren, huidbloedinkjes (een laat symptoom). Soms is koorts niet aanwezig. Baby's met dergelijke symptomen, of die minder dan de helft van de normale dagelijkse voeding binnenkrijgen of -houden moeten door een arts worden gezien. Bij baby's tot 6 maanden kan de fontanel (de zachte plek boven op het hoofd van een baby) uitpuilen. Andere kenmerken die meningitis onderscheidt van minder ernstige aandoeningen bij jonge kinderen zijn pijn in de benen, koude ledematen en een abnormale huidskleur. 8 9 Van de volwassenen met bacteriële meningitis heeft 70 te kampen met nekstijfheid.

Spierpijn knobbeltje oksel - viva forum

1 4 Met een lumbale punctie (ruggenprik) kan de diagnose meningitis worden gesteld of uitgesloten. Daarbij wordt een naald in het ruggenmergkanaal ingebracht om een beetje cerebrospinale vloeistof (liquor, hersen- en ruggenmergvocht) af te nemen dat de hersenen en het ruggenmerg omgeeft. Dit vocht wordt onderzocht menstruatie in een medisch laboratorium. 3 vegetables de eerste behandeling van acute meningitis bestaat uit direct toegediende antibiotica en soms antivirale middelen. Ook kunnen corticosteroïden worden gebruikt om complicaties door overmatige ontsteking te voorkomen. 3 4 Meningitis kan op lange termijn ernstige gevolgen hebben, zoals doofheid, epilepsie, hydrocefalus en cognitieve stoornissen, vooral als de hersenvliesontsteking niet snel wordt behandeld. 1 4 Sommige vormen van meningitis (zoals meningitis door infectie met neisseria meningitidis (meningokokken haemophilus influenzae type b, streptococcus pneumoniae (pneumokokken) of het bofvirus ) kunnen worden voorkomen door inenting. 1 Inhoud Klachten en symptomen bewerken Klinische kenmerken bewerken nekstijfheid, meningitisepidemie van in Texas. Baby's, kinderen en jongvolwassenen lopen het meeste risico om hersenvliesontsteking te krijgen.

Hersenvliesontsteking of meningitis, ook wel misleidend nekkramp genoemd, is een ontsteking van de beschermende membranen rondom de hersenen en het ruggenmerg, de zogeheten zweer hersenvliezen. 1, de ontsteking kan worden veroorzaakt door infectie met virussen, bacteriën of andere micro-organismen, of ook wel door bepaalde geneesmiddelen hoewel dit laatste minder vaak voorkomt. 2, meningitis kan levensbedreigend zijn omdat de ontsteking zich dicht bij de hersenen en het ruggenmerg bevindt. Daarom wordt de aandoening beschouwd als een medisch spoedgeval. 1 3, soms treedt beschadiging van omliggende structuren zo snel op (binnen 12 uur) dat het leven van de patiënt al niet meer te redden is op het moment dat de diagnose wordt gesteld. De meest voorkomende symptomen van meningitis zijn hoofdpijn en nekstijfheid in combinatie met koorts, verwardheid of een veranderd bewustzijn, braken en overgevoeligheid voor licht ( fotofobie ) of harde geluiden ( fonofobie ). Kinderen vertonen vaak slechts aspecifieke symptomen, zoals prikkelbaarheid en slaperigheid. Als er sprake is van huiduitslag, kan dit wijzen op een bepaalde oorzaak van de meningitis; meningitis ten gevolge van de meningokokken bijvoorbeeld kan vergezeld gaan van een karakteristieke huiduitslag.

gewricht, drukpijn. Cervicale hoofdpijn eerder 's morgens: D/ actieve mobilisatie, hyperextensie-compressietest, valleix-punten R/ iets warm in nek leggen. Andere hypoglycemie : hoofdpijn weg na eten voeding : hoofdpijn na het eten Tumor : andere S/ aanwezig In oestrogeenvrije week bij pilinname hypertensie : zelden Post-commotioneel : na trauma (maanden erna) Alarmsymptomen Differentiële diagnose - nieuwe hoofdpijn boven 50 jaar - ouderen met pijn. Amitriptyline ( Redomex cfr. Ook hier Migraine - herhaalde aanvallen - eenzijdig - matig tot heftig, bonzend - wordt erger bij lichamelijke inspanning - licht- en geluidsovergevoeligheid - misselijkheid, braken - duur tussen 4 en 72 uur: buiten deze range is migraine uitgesloten! soms met aura (15-25 visusstoornissen, tintelingen in lippen, gelaat of hand (eenzijdig eenzijdige spierzwakte, gestoorde spraak - aura ontwikkeld in minimaal 5 minuten (tia binnen seconden) en duurt maximaal 60 minuten.

Ja bij vagale syncope; nee bij Adams-Stokes aanval * palpitaties * algemeen: medicatie, dieet (glycemie, zout!) * hoelang bewusteloos wat is er allemaal gebeurd ondertussen * convulsies, recuperatie, urineverlies of tongbeet? cave: urineverlies is eigenlijk nog mogelijk bij (convulsieve) syncope, tongbeet niet. Syncope door bloeding medicatie: Oorzaak door vasodilaterende hartmedicatie? B-blokker geen vasodilatatie, ca-kanaalblokker wel, ace-inhibitoren hier vooral om gekend! Corvaton: nitroderivaat: veneuze pooling van bloed: bij de juiste omstandigheden (moment van dag (max werking van med lang stilzitten (kerk). Hoofdpijn: dd, algemeen: 7 secundaire groepen (mnemotechnisch: anatomische lokalisaties op hoofd groep, specificatie. Ofthalmologisch, zelden; hoofdpijn na lezen.

Aloe vera gel : does It Exist?

Compendium/andere/neurologie, neurologie / psychiatrie (bronnen: huisartsenstage 2002, hoeilaart, Klinische neurologie, oosterhuis, bohn Stafleu van Loghum, 2000, zakboek, kno,. Van den Broek. Feenstra, acco, 2000, pokc, 2002 / Stage neurologie 2003. Hhart leuven, nhg standaarden, seminariegroep ). Syncope: Syncope bewustzijnsverlies en daling van hersenfunctie. Oorzaken hersenen primair of hersenen secundair (cardiovasculair) 1, hersenen primair: * convulsie miranda / epilepsie * tumor * hypoglycemie * slaapdeprivatie * metabool 2, cardiovasculair (druk / debiet * ritme: te traag te snel: ventriculaire aritmieën, cardiomyopathie, myocarditis * vasodilatatie met hypotensie (acuut. Vagus) * orthostatisme, cave banale syncope versus dodelijke vormen! Anamnese: * prodromen: voelen aankomen (draaierig, benauwd, zweten) * uitlokkende factoren: inspanning (tijdens, na orthostatisme, bij hoofd draaien (sinus caroticus syndroom emotie, hoesten, nuchter?

Meningeale prikkeling betekenis
Rated 4/5 based on 496 reviews

Alle artikelen 46 Artikelen
Neurologie / psychiatrie (bronnen: huisartsenstage 2002 hoeilaart, Klinische neurologie, oosterhuis, bohn Stafleu van Loghum, 2000, zakboek, kno,. Van den Broek. In de titel van de standaard is acute toegevoegd aan rhinosinusitis omdat alleen het beleid bij klachten korter dan twaalf.

4 Commentaar

  1. De jong, fysische diagnostiek meningeale prikkeling. 2011;155:A2661 Nederlands Tijdschrift voor de geneeskunde. Pupillen isocoor en lichtreactief. Geen meningeale prikkeling, geen lateralisatie.

  2. Geen meningeale prikkeling, toch meningitis? A2661: Onderzoek meningeale prikkeling. Wat is dd en wat doe je? O veranderde bewustzijn en meningeale prikkeling duidt op spoedeisend o dd: meningitis, subarachnoïdale bloeding, migraine, abces in het hoofd, tonsillair abces. M-score v-score motorische reactie verbale respons (1) geen reactie op pijnprikkels (1) geen reactie (2) strekken (2) geluiden maken (3) abnormaal buigen (3).

  3. Meningeale prikkeling - powerPoint ppt presentation. Nekstijfheid enige betekenis bij patiënten met ernstige meningitis. Door prikkeling van de zenuwen wordt onderzocht hoe de zenuwbanen hierop reageren. Of de spieren zich goed kunnen aanspannen, wordt gecontroleerd met een naaldje.

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*